Disclaimer

Intellifin NV (Contactgegevens, Genkersteenweg 388, 3500 Hasselt, Tel +32 (0)11 45 44 15, info@intellifin.be, met maatschappelijke zetel te Genkersteenweg 388, 3500 Hasselt, ondernemingsnummer 0606.976.609) verleent u op niet-exclusieve wijze toegang tot www.intellifin.be en ondernemingsradar.intellifin.be (hierna elk afzonderlijk het “Platform” en tezamen de “Platformen” genoemd) waar het louter ten informatieve titel teksten, afbeeldingen en andere materialen ter beschikking stelt.

Deze website(s) via dewelke het/de Platform(en) kunnen geraadpleegd worden zijn de uitsluitende eigendom van Intellifin NV.

De domeinnamen betreffende deze website(s) staan op uitsluitende naam van Intellifin NV zonder dat enige derde daarop enige rechten kan laten gelden.

De correctheid en/of de waarachtigheid van de ter beschikking gestelde informatie (in brede zin) op en/of via het/de Platform(en) werden door Intellifin NV geenszins gecheckt.

Eventuele foutieve informatie op het/de Platform(en) kan geenszins ten laste van Intellifin NV gelegd worden.

Intellifin NV draagt er zorg voor om de inhoud van de website(s) aangaande het/de platform(en) regelmatig en naar goeddunken bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin is Intellifin NV niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden omtrent de ter beschikking gestelde informatie. Intellifin NV baseert zich op de jaarrekeningen van de Nationale Bank van België, de gegevens van het KBO of op de door de gebruiker zelf ingebrachte gegevens. De gebruiker kan deze informatie ook rechtstreeks raadplegen en controleren. De gebruiker neemt de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik dat hij maakt van de informatie verstrekt via het/de Platform(en) op deze website(s).

Intellifin NV kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eender welke op de website(s) opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden.

Indien de gebruiker onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de bedoelde website(s) ter beschikking wordt gesteld, kan de gebruiker Intellifin NV daarvan op de hoogte brengen door Intellifin NV te contacteren via info@intellifin.be.

Deze website(s) en diens/hun inhoud word(t)(en) beschermd door het recht op de intellectuele eigendom, in de meest brede zin van interpretatie, welke de uitsluitende eigendom is en blijft van Intellifin NV. Intellifin NV is de enige eigenaar van deze eigendomsrechten en op geen enkel ogenblik worden deze rechten overgedragen. Het is in geen geval toegestaan om elementen (teksten, beelden, lay out, logo’s, software,...) van deze website(s) of diens/hun inhoud gedeeltelijk of in hun geheel te reproduceren, te verspreiden, te wijzigen of op eender welke wijze mee te delen aan het publiek.

Intellifin NV biedt geen garanties m.b.t. de (foutloze) werking van de Platformen, doch tracht dit in de mate van het mogelijke wel te faciliteren. Voorts kan Intellifin NV geen garanties geven dat de Platformen vrij zouden zijn van mogelijks schadeverwekkende elementen of virussen. Intellifin NV draagt dan ook geen enkele aansprakelijkheid in geval van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van het gebruik van de Platformen.

Intellifin NV is bovendien niet aansprakelijkheid voor schade:

Intellifin NV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud van het/de Platform(en) en de website(s) aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Intellfin NV heeft het recht deze disclaimer van tijd tot tijd te wijzigen.

Ingeval van voorkomend geschil tussen Intellifin NV en de gebruiker, welk geschil niet op minnelijke wijze kan opgelost worden, zullen uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Hasselt, bevoegd zijn dit geschil te beslechten.

Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing in de samenwerking tussen Intellifin NV en de gebruiker.